Strona internetowa dostępna dla każdego, czy to możliwe? Grzechy i grzeszki twórców stron internetowych

imageTemat dostępności stron internetowych dla osób z niepełnosprawnością dla wielu nie istnieje Nie chodzi o instytucję bo w tym przypadku kwestia ta została uregulowana Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów…

Czytaj całość: Strona internetowa dostępna dla każdego, czy to możliwe? Grzechy i grzeszki twórców stron internetowych
Źródło: Dobre Programy Blog Czytelników

Tags: