Ćwiczenie 4.1

Ćwiczenie 4.1
18 Downloads

Utwórz plik zadanie1.html zawierający niesformatowany tekst z pliku zadanie4-1.txt. Następnie przygotuj plik styl.css, w którym określisz formatowanie  zgodnie ze wskazówkami naniesionymi w pliku formatowanie4-1.pdf. Osadź  (podlinkuj) arkusz stylów w html-u