Samsung nowym Apple: Galaxy S8 zasługą holistycznej idei jedności

imageHolizm – pogląd według którego świat, jak i wszelkie zjawiska w nim występujące, stanowią hierarchiczną całość. Przeciwstawia się on redukcjonizmowi głoszącemu, że zjawiska i procesy złożone, a także rządzące nimi prawa, dadzą się wyjaśnić przez wyjaśnienie i opis ich części składowych. Holizm mówi o wzajemnych powiązaniach, oddziaływaniach i zależności między elementami, a całość ma podlegać…

Czytaj całość: Samsung nowym Apple: Galaxy S8 zasługą holistycznej idei jedności
Źródło: Dobre Programy

Tags: