Napster — rewolucja, która zmieniła punkt widzenia

imagePierw­sza rewo­lu­cja nastę­puje, gdy zmie­niasz punkt widze­nia, dostrze­gasz, że można na coś spoj­rzeć w nie­znany dotąd spo­sób

Spo­sób w jaki postrze­gano muzykę w latach 90 s był zupeł­nie inny od tego w jaki robimy to teraz. W tam­tych cza­sach inter­net dopiero racz­ko­wał i zwy­kli ludzie postrze­gali go jako…

Czytaj całość: Napster — rewolucja, która zmieniła punkt widzenia
Źródło: Dobre Programy Blog Czytelników

Tags: