Sieciowe Systemy Operacyjne
Zadanie 23.1
Usługi sieciowe
Pliki konfiguracyjne
Zarządzanie kontami